Kwaliteit

De titel diëtist is bij de wet beschermd. Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken.

De diëtist is verplicht om de vakkennis goed bij te houden en te voldoen aan kwaliteitsnormen.
Diëtisten die aan deze eisen voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Daarnaast is Annelie Theunisse van Uniek & Smaakvol aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De Nederlandse Verenging van Diëtisten, is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als de specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. 

De NVD houdt zich onder andere bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door de diëtist, het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist, de promotie van het beroep diëtist, het voeren van overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties en het onderhouden van contacten met de pers en het verstrekken van informatie aan de leden. 

Diëtisten hebben een beroepsgeheim. Uniek & Smaakvol garandeert u dat uw gegevens binnen de praktijk blijven. De verwijzer ontvangt na het eerste consult en aan het einde van de behandeling een rapportage. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven.

Samenwerkingspartners