Vergoedingen 2024

In 2024 heeft u recht op 3 uur dieetbehandeling vanuit de basisverzekering. Echter wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Uniek & Smaakvol heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is aangesloten bij de ketenzorg.


Vergoeding vanuit de zorgverzekering

In 2024 heeft u recht op 3 uur dieetbehandeling vanuit de basisverzekering. Echter wordt eerst het verplicht eigen risico aangesproken. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico. Na de 3 uur in de basisverzekering kunt u gebruik maken van de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding (uren) hierin is opgenomen. Kijk voor meer informatie naar uw verzekeringspolis over de extra vergoeding.


Vergoeding vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg. Onder de ketenzorg wordt Diabetes Mellitus, COPD en Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bedoeld. Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner (POH) kan u vertellen of u verwezen wordt via de ketenzorg.


Direct naar de diëtist 

Per 1 juni 2011 is de diëtetiek direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts of specialist naar een diëtist kan gaan met vragen over voeding en diëten.

Bij verwijzing: De diëtist houdt in principe de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.


Huisbezoek

Een huisbezoek is mogelijk. Indien u niet in staat bent om de locatie te bezoeken, kunnen wij bij u thuis komen voor een consult. Neem hiervoor telefonisch contact op of vraag aan uw (huis)arts of specialist of deze op de verwijzing wil aangeven dat een huisbezoek gewenst is. Wij zullen dan met u de mogelijkheden bespreken om bij u thuis langs te komen.